עמוד ראשי

מתוך Wikistat

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קסם של קורס?
קסם של קורס?


ברוכים הבאים לקס"ם:

קורס סטטיסטיקה מקוון, השלמות לתואר שני


בחוג ללמידה הוראה והדרכה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים מעשיים וידע תיאורטי בשיטות מחקר כמותי ובניתוח סטטיסטי במדעי החברה, ובפרט בתחום המחקר החינוכי. מבנה הקורס נועד לאפשר לכם להתנסות באופן ישיר וחוויתי בהיבטים שונים של ביצוע מחקר כמותי: איסוף וחקר נתונים, הצגה של ממצאים בגרפים ובטלאות, ניתוח והסקת מסקנות. הקורס מבוסס על תוצאות של מחקרים עדכניים בתחומי החשיבה הסטטיסטית וההוראה המקוונת ועל הסטנדרטים העדכניים להוראת סטטיסטיקה.

יעדי הקורס:

 • לפתח בקרב הסטודנטים חשיבה סטטיסטית ואוריינות סטטיסטית.
 • לעודד חשיבה לעומק והבנה של המושגים הסטטיסטיים, בצד ידע מעשי בביצוע ניתוח נתונים במחקר חינוכי.
 • לעודד למידה שיתופית.
 • לעשות שימוש בנתונים אמיתיים מחיי הסטודנטים.
 • לעודד למידה פעילה ושימוש בטכנולוגיה.
 • ליצור חוויה לימודית אינטראקטיבית מהנה.


בתום הקורס יהיו בידיכם ידע תיאורטי וכלים מעשיים הנחוצים בכדי לבצע פעילויות חקר נתונים. תפתחו הבנה של המושגים הסטטיסטיים הנחוצים בכדי להמשיך לקורסים המתקדמים של מחקר כמותי, המוצעים במסגרת לימודי התואר השני בפקולטה לחינוך. הקורס אינו מניח ידע או התנסות מוקדמת בשיטות סטטיסטיות.


מבנה:

הקורס מורכב משמונה יחידות לימוד, שכל אחת מהן עוסקת בהיבט אחר של שיטות הניתוח הססטיסטי והמחקר הכמותי. בכל יחידה מספר שיעורים המציעים תיאור והסבר של הטכניקות הסטטיסטיות השונות ומזמינים את המשתפים להתנסות במגוון פעילויות. בכל שיעור תתבקשו לבצע ולהגיש משימות, שיעזרו לכם לבסס את הידע המושגי והמעשי בעזרת שימוש בתוכנה מתקדמת לחקר נתונים. המשימות ייבדקו ויוערכו על ידי עוזרי ההוראה, שיסייעו באמצעות משוב והכוונה. בנוסף להתנסות בשיעורים המקוונים בעבודה עצמאית, ייערכו דיונים מקוונים בפורום הקורס וכן מספר פגישות פנים אל פנים. יחידות הלימוד הן:


הנחיות עבודה:


 • בכל יחידת לימוד אתם מתבקשים לבצע את כל הפעולות הבאות:
 1. קריאה של חומר המבוא
 2. ביצוע פעילות
 3. דיון בפורום
 4. הגשת משימה
 • אמצעי התקשורת עם המרצה ועוזרי ההוראה העומדים לרשותכם:
 1. כתיבה בדף השיחה של דר' חגי קופרמינץ
 2. כתיבה בפורום הקורסהקורס מבוסס על קורס סטטיסטיקה מאוניברסיטת מיניסוטה שפותח במסגרת AIMS Project.

הפעילויות מתוארות בהרחבה בספרם של פרופ' ג'ואן גרפילד ודר' דני בן-צבי

Developing Students' Statistical Reasoning: Connecting Research and Teaching Practice


מבנה אתר הקורס וחלקים בו בנויים במתכונת קורסים, שפותחו על ידי דר' דני בן-צבי, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - הקורס נמצא בשלבי בנייה והתהוות - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

כלים אישיים